Estudo, análise e constitución de autónomos e profesionais