Independencia Carecemos de vinculación con entidade aseguradora algunha, polo que defendemos ao noso cliente.
Elección Vostede pode elixir en todo momento a modalidade de seguro e compañía que prefira.
Representante Representámoslle e defendemos en todos os sinistros, asistíndolle ata a súa liquidación."/>
Matojoma Correduría de Seguros dende 1988

Matojoma Correduria de Seguros, SL. desempeña unha actividade mercantil de mediación de seguros e reaseguros privados, consiste na mediación nos contratos de seguros privados, sen manter vínculos contractuais e que supoñan afección con entidades aseguradoras, ofrecendo asesoramento independente, profesional e imparcial a quen demande a cobertura dos riscos a que se atopen expostos as súas persoas, os seus patrimonios, os seus intereses ou responsabilidades.

Matojoma Correduria de Seguros, SL dispón dun Servizo de Atención ao Cliente para atender e resolver as queixas e reclamacións no prazo máximo de dous meses desde a data da presentación. Se dita resolución non fose do agrado do Cliente, poderá dirixirse ao Comisionado para a Defensa do Asegurado, sendo imprescindible para iso acreditar formular a queixa ou reclamación, por escrito, ante o Servizo de Atención ao Cliente da Correduría.

Independencia Carecemos de vinculación con entidade aseguradora algunha, polo que defendemos ao noso cliente.
Elección Vostede pode elixir en todo momento a modalidade de seguro e compañía que prefira.
Representante Representámoslle e defendemos en todos os sinistros, asistíndolle ata a súa liquidación.
Actividade: Correduría de seguros
Produtos: Seguros de auto, hogar, vida
Estamos en:
Plaza del Hospital,7 Bajo
15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono: 981450935
Fax: 981453281
Móvil: 670770004www.mercanaspontes.com