SORTEO 10 de XANEIRO
3 premios de 1000€ consegue a tua rifa no establecemento

Premios

Sorteo 10 de xaneiro de 3 premios de mil euros (1.000€) cada un.

Elixiranse tres números máis dous números reservas de cada un.

Os números publicaranse nesta mesma web e na de www.amigus.org ademais dos medios de comunicación de prensa escrita e na radio e tv local.

O prazo para reclamar o premio será dunha semana despois da súa publicación. De non aparecer a persoa agraciada pasarase ao primeiro número reserva tendo de prazo tamén unha semana e así sucesivamente.

A rifa debe levar o selo do establecemento participante, do contrario, non será válida.

Non se aceptarán rifas premiadas que estean deterioradas, ilexibles ou conseguidas mediante fraude, roubo ou mala fe.

Premios a gastar nos establecementos participantes.
 

mercanaspontes


www.mercanaspontes.com